Siistejä sisäverkkoja

TALOYHTIÖT

TALOYHTIÖT

Suomalaiset matkapuhelinverkot ovat huippulaatua koko maailmassa niin kuuluvuuden kuin kapasiteetinkin suhteen. Ne tarjoavat erittäin hyvän yleiskuuluvuuspeiton niin puheelle kuin datasiirrollekin. Joissakin tapauksissa verkko ei kuitenkaan tarjoa riittävän hyvää sisäkuuluvuutta, mikä voi olla seurausta nykyisistä matalaenergiarakentamisen säännöksistä ja käytetyistä materiaaleista. Esimerkiksi selektiivilasit eivät läpäise radiosignaalia juuri lainkaan.

Oikealla ajoituksella voi säästää paljon rahaa ja vaivaa. Ottakaa yhteyttä meihin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, olipa kyse uudisrakennuksesta tai remonttikohteesta. Autamme arvioimaan verkossa tehtävien muutosten kustannuksia ja toteutusta sekä toteuttamaan sisäverkkoon valitut ratkaisut teknisesti, laadullisesti ja kustannuksiltaan parhailla tavoilla. Työ tehdään yhteistyössä kaikkien operaattorien kanssa, mikäli talon omistajan kanssa ei muuta sovita. Voimme myös suunnitella viranomaisverkon (Virve) sisäkuuluvuuden mikä on edellytyksenä julkisen rakennuksen käyttöönottoluvalle.

Uudisrakennukset – Mistä tiedetään että uudisrakennukseen tarvitaan erillinen sisäverkko?

Suosittelemme sisäverkon suunnittelua ja kaikkien operaattorien mukaan kutsumista jo rakentamisen alkuvaiheessa. Kannattaa huomioida että operaattorit voivat itse valita kohteet johon tuovat laitteensa.

Matalaenergiarakenteissa tiiviys on avainasemassa. Tarvittavat läpiviennit tehdään ja tiivistetään rakennusvaiheessa joten kaapeloinneille ja laitetiloille on siis varattava tilat hankesuunnitelmassa. Mikäli varauksia ei ole tehty ja valmiin rakennuksen kuuluvuudessa on ongelmia saatetaan joutua rikkomaan juuri valmistuneita rakenteita.

Suosittelemme monioperaattoriverkon rakentamista. Toteutuessaan tämä tarjoaa asukkaille ja muille toimijoille rahallista säästöä pienempien asennuskustannusten muodossa verrattuna tilanteeseen jossa asennetaan useamman operaattorin laitteistot. Taloyhtiöissä asuu useimmiten eri operaattoreiden asiakkaita joten sisäkuuluvuuteen tehtävät panostukset palvelevat kaikkia. Monioperaattoriverkko tarjoaa myös mahdollisuuden kilpailutukseen sen sijaan että kuuluvuus olisi rakennettu vain yhtä operaattoria silmällä pitäen.

Remonttikohteet

Vanhoja taloja remontoitaessa tavoitteena on rakenne- ja materiaaliratkaisut jotka parantavat rakennuksen energiatehokkuutta. Vaihdetaanko yhtiössä ikkunat ja eristeet, kenties myös julkisivumateriaali?  Remonttia suunniteltaessa kannattaa huomioida että energiatehokkaita materiaaleja käytettäessä sisäkuuluvuus voi huonontua merkittävästi tai se voi hävitä kokonaan. Ottakaa yhteyttä meihin jo suunnitteluvaiheessa niin autamme teitä paitsi varmistamaan että sisäkuuluvuus säilyy, myös hallitsemaan sen rakentamisesta aiheutuneita kuluja.

Palvelumme

Operaattoriyhteistyö

Tarvekartoitus

Kuuluvuusmittaukset

Sisäverkkosuunnittelu

Asennus ja käyttöönotto kumppanin toimesta, optio

Hiljaisten huoneiden (ei kuuluvuutta) suunnittelu/konsultointi

Testaus

Koulutus ja konsultointi

Vinkki!

Putkiremontin yhteydessä antennisisäverkon kaapelointi tulee merkittävästi edullisemmaksi koska voidaan hyödyntää samoja läpivientejä ja tiivistämisiä.