Siistejä sisäverkkoja

Radiotie Suomi Oy

Radiotie Suomi Oy

Miksi sisäkuuluvuus on ajankohtainen kysymys juuri nyt? 

Why is in-building coverage such an important topic right now? (for the English version, please scroll down)

Radiotie 11.10.2017

Langattoman tietoliikenteen toimintaympäristö muuttuu vauhdilla. Puhelut ovat siirtymässä kiinteistä puhelimista matkapuhelinjärjestelmiin ja langattoman datasiirron merkitys kasvaa vuosi vuodelta. 80% puhe- ja dataliikenteestä tulee rakennusten sisältä (Axell Wireless). Energiatehokkuus on synnyttänyt rakennusalalle kokonaan uusia käsitteitä: matalaenergiatalot, passiivitalot, nollaenergiatalot, lähes nollaenergiatalot .

Materiaalit jotka sisältävät metallia estävät lämmön karkaamisen rakennuksesta mutta vaikeuttavat myös radiosignaalin liikkumista. Selektiivilasit, eristeiden alumiinikalvot, julkisivujen metallipinnat, teräskatot ja betonielementtien teräsrakenteet ovat esteitä radiosignaalin etenemiselle. Kuluttajat  (=me kaikki) odottavat kuitenkin että mobiilipuhelimet toimivat kaikkialla ja erilaiset mobiiliverkon yli toimivat sovellukset lisääntyvät.

Mitä?

Tarjoomamme kattaa 1.10.2019 lukien Rejlersin kautta kaikki matkapuhelinten sisäkuuluvuuden varmistamiseen liittyvät palvelut. Eli kuten ennenkin: suunnittelu, kuuluvuusmittaukset, asennusten valvonta. Kaikki tekniikat, mihin tahansa sisätilaan. Toimimme alan kouluttajana ja konsulttina. Meiltä saa myös häiriömittauspalvelua sekä kaapelien ja antennien laatumittauksia. Suunnittelemme tai konsultoimme kohteita joihin tulee hiljaisia tiloja ilman sisäkuuluvuutta.

Kenelle?

  • Rakentajat ja rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat
  • Laivanrakentajat, telakat
  • Sähkösuunnittelijat
  • Teleoperaattorit
  • Taloyhtiöt

Miten?

Osaamme asiamme ja kehitämme jatkuvasti radioteknistä osaamistamme. Radiotiellä on taajuusluvat ja laitteet sisäantenniverkkojen suunnitteluun ja mittauksiin (Enhancell Echo). Teemme mittaukset jatkuvalla mittaustavalla joka mahdollistaa mittaustulosten piirtämisen suoraan rakennuksen pohjakuviin – palvelu jonka saat Suomessa vain meiltä. Erillisverkot Oy on valtuuttanut meidät suunnittelemaan myös Virve-sisäantenniverkkoja ja meillä on suorat kontaktit kaupallisten operaattoreiden verkkojen toteutusorganisaatioihin. Radiotie oli pääroolissa alan ensimmäisen ST-kortin (625.10) tietojen kokoamisessa, eri osapuolien konsultoinnissa ja lopullisen kortin kirjoittamisessa.

Laaja kokemus alalta takaa ymmärryksen sisäverkkoratkaisujen mahdollisuuksista ja sudenkuopista ja mahdollistaa laadukkaan työn jäljen. Tarvittavien laitteiden asennuksesta huolehtii taitava yhteistyökumppanimme.  Valvomme aina että lopputulos vastaa laadullisesti tehtyjä suunnitelmia. Aikataulutamme toteutuksen joustavaksi osaksi kohteen kokonaisurakkaa mikä säästää kustannuksia ja varmistaa loppukäyttäjille oikea-aikaisen sisäkuuluvuuden.

Jäikö jokin kohta askarruttamaan mieltäsi?

Soita Jounille numeroon 050 66949 tai lähetä sähköpostia jouni.pekonen@radiotie.fi.

English version:

Wireless telecommunication environment is changing rapidly. Calls are moving from landlines to mobile networks and importance of wireless data transfer grows every year. 80% of speech and data traffic comes from indoors (Axell Wireless). Energy –efficiency has created completely new terminology to the construction business: low energy houses, passive-energy houses, zero-energy houses.

Current construction materials providing energy efficiency contain very often metal. These materials do keep warmth indoors but they also make it more difficult for radio signals (i.e. attenuation) to move across. Selective window glazing, aluminum foil as part of insulation materials, metal surfaces of the buildings, steel roofing and metal mesh within concrete are also hindrance for the signal. Consumers = we all expect however, that mobile phones keep functioning everywhere as before and different applications utilizing mobile networks keep popping up.

An efficient and cost saving solution for all parties is one common in-building antenna system, a multi-operator antenna network into which all mobile operators will be able to connect their active radio transceivers. In the end all parties win when usage of mobile phones is seamless.

Our offering

Our offering covers, since 1.10.2019 through Rejlers Finland Oy, all services needed to ensure in-building coverage of mobile phones: measurements, design and supervision of installation work. We do all techniques to any indoor space, consultation and training should your staff need some. From October 2017 we also have been able to offer interference, cabling and antenna quality measurements. In case you need a silent room with absolutely no coverage of any kind, we can help you with that as well.

Our customers:

  • Mobile operators
  • Electricity planners
  • House owners
  • Builders, construction companies, real-estate investors
  • Factories, plants, shipyards

Our capabilities

We know our field thoroughly – and continuously update our knowledge. Radiotie has the licenses and equipment required for measurements and planning of the indoor antenna systems. For measurements we use Enhancell Echo –system (Oulu, Finland) with continuous data collection style which enables us to report measurement results directly to the floorplans – a feature which differentiates us from our competitors.

Erillisverkot Oy has licensed us to plan Virve-authority network (police, fire department) indoor coverage and we have direct contacts with commercial mobile operator planning personnel. Our experience gives us understanding of the possibilities but also the pitfalls to avoid when planning indoor coverage. All in all, experience contributes to quality work and the satisfaction of our customers.

When it comes to installation of the antenna network, we recommend our partner Netel Oy. We supervise the outcome and schedule installations to fit the schedule of the overall construction project. This saves money and effort and guarantees correct timing for the in-building coverage.

For more information please call Jouni Pekonen +358 50 66949 or send an e-mail jouni.pekonen [at] radiotie.fi.