Siistejä sisäverkkoja

Lakimuutos 812/2017 – ”on kustannustehokkuus huomioon ottaen mahdollistettava edellytykset..”

Lakimuutos 812/2017 – ”on kustannustehokkuus huomioon ottaen mahdollistettava edellytykset..”

25.2.2018

Joulukuussa 2017 astui voimaan lakimuutos joka ottaa kantaa muun muassa uusien rakennusten sisätilakuuluvuuteen.

Pykälän 117j sisätilakuuluvuutta koskeva osa kuuluu näin:

Asuin-, majoitus- tai työtiloja sisältävän rakennuksen teknisten ratkaisujen on kustannustehokkuus huomioon ottaen mahdollistettava edellytykset matkaviestinten kuuluvuudelle sisätiloissa, ellei kysymyksessä ole rakennus, jonka sisätilakuuluvuutta on vaimennettava.

Lakiteksti jättää tilaa käytännön tulkinnoille. Ainakin se kehottaa rakennuttajaa selvittämään suunnittelemansa rakennuksen vaimennusominaisuudet. Kustannustehokkuutta ei ole unohdettu, mutta rakennukset tulee suunnitella siten että materiaalien ja rakennustavan vaikutukset sisätilakuuluvuuteen ovat selvillä ja että ne luovat kuuluvuudelle edellytykset. Joko nyt olisi aika rakennusmateriaalien tai kokonaisten rakennusten radiosignaalin vaimennuslukujen sorvaamiselle?

Linkki lakitekstiin(Finlex)