Siistejä sisäverkkoja

AJANKOHTAISTA

AJANKOHTAISTA

 

Täällä Ajankohtaisissa jaamme uusinta tietoa kuuluvuudesta ja sisäverkoista. Käy myös Facebook -sivuillamme ja kysy rohkeasti jos mieltäsi askarruttaa jokin alaan liittyvä asia tai ota yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, tästä.

 

 

 

Kuuluvuusmittaus, reppu ja raportti

Kirjoittanut 17.16 AJANKOHTAISTA

Radiotie 12.5.2016

Teemme kuuluvuusmittaukset jatkuvalla mittaustavalla saadaksemme kattavasti tietoa asiakkaan raporttia varten. Repussa olevat puhelimet ”keskustelevat” verkon kanssa mittauksen koko keston ajan ja raportille piirtyy tuloksista väriä vaihtava jana – kuuluvuuden mukaan. Sininen osoittaa erinomaista, punainen toista ääripäätä eli todella huonoa tai olematonta.   Samanlainen kuva piirtyy myös datanopeuksista ja kuuluvuuden laadusta. Asiakkaan on helppo todeta kuuluvuuden aukkopaikat oman rakennuksensa pohjakuviin piirrettynä. Jos keksit paremman tavan visualisoida asiaa – kerro meille heti!

Kuuluvuusmittaus on helppo tapa todeta mobiilioperaattorien ja viranomaisverkon kuuluvuudet. Jos rakenteilla olevassa tai remontoitavassa kiinteistössäsi on kuuluvuusongelmia tai epäilet käytettävien materiaalien niitä aiheuttavan, ota yhteys meihin niin selvitetään tilanne. Klikkaa tästä niin pääset täyttämään yhteydenottotiedot.

 

Mittausreppu

 

3G kuuluvuusmittaus- mallikuva

 

Sisäkuuluvuus – osa arkea ja juhlaa

Kirjoittanut 10.40 AJANKOHTAISTA

Sisäkuuluvuus – osa arkea ja juhlaa

6.4.2016 Radiotie Suomi Oy/Jouni Pekonen

Matkapuhelimien toimivuus rakennusten sisätiloissa ei ole ainoastaan mukavuuskysymys. Kyseessä on arjen ja juhlapäivien sujuvoittaja ja kaikkien turvallisuutta lisäävä palvelu. Vuosien kehitystyöstä huolimatta hyvän sisäkuuluvuuden toteutumisen tiellä on edelleen mutkia.

Viestintäviraston mukaan ”Suomessa jokaisella on oikeus saada kotiinsa tai yrityksensä toimipisteeseen kohtuuhintainen ja moitteettomasti toimiva puhelinliittymä. Viestintävirasto turvaa käyttäjien oikeuksia nimeämällä teleoperaattorin tarjoamaan puhelinliittymiä alueilla joilla ei muuten olisi riittävästi tarjontaa. Näitä liittymiä kutsutaan yleispalveluliittymiksi.” (Viestintäviraston nettisivut)

Suomalaisista suurin osa asuu kuitenkin alueilla joihin Viestintävirasto ei ole määrännyt yhdellekään puhelinoperaattorille yleispalveluvelvoitetta. Mikään määräys ei näillä alueilla vaadi operaattoria toimittamaan puhelinpalvelua talon sisätiloihin – vielä. Uuden LTE- tekniikan osalta säännökset tulevat muuttumaan vuonna 2018.  Rakennusten omistajien tulee siis toistaiseksi näillä alueilla tehdä yhteistyötä operaattorien kanssa sisäkuuluvuuden varmistamiseksi. Yksityishenkilöille kaikkein halvin ja yksinkertaisin ratkaisu on testata ja vertailla eri operaattorien kuuluvuuksia ja valita paras. Viestintäviraston lisäohjeita löytyy tästä linkistä.

Rakennuttajille ja rakentajille asia ei ole yhtä suoraviivainen sillä rakennuksissa voi asioida monen operaattorin asiakkaita. Toisaalta heillä on valta vaikuttaa rakennuksen materiaaleihin ja rakennustapaan. Yhä tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset ja sitä kautta entistä energiatehokkaamman rakentamisen on todettu aiheuttavan ongelmia matkapuhelimien sisäkuuluvuudelle. Tämä voi tapahtua yhtä hyvin uudisrakennuksille kuin remontoitaessa vanhojen talojen ikkunoita ja julkisivuja. Esimerkiksi alumiinifolion käyttäminen lämpöeristeissä ja selektiivilasien käyttö ikkunoissa vaikeuttavat radiosignaalin kulkua taloon ja sieltä ulos. Rakennushankkeissa sisäkuuluvuuden rakentaminen ja siihen varautuminen on monesti pieni kuluerä ja siinäkin oikea-aikaisilla valinnoilla voidaan hintalappua pienentää. Jos asiaan pohditaan vasta kun talo on valmis, on ohitettu se vaihe jossa kustannuksia olisi vielä voitu karsia.

Mikä taloissa vaimentaa radiosignaalia?

 

Tampereen Teknillisen Yliopiston tutkimuksissa on todettu että vaihdos tavallista lasia sisältävistä ikkunoista selektiivikalvopintaisiin ikkunoihin tuo merkittävimmän lisävaimennuksen betonirakenteiseen asuinrakennukseen. Uusien betonisten asuinkerrostalojen kohdalla matkapuhelinsignaali vaimenee jopa enemmän kuin sadasosaan rakennuksen ulkopuolella olevasta signaalitasosta ja yrityskiinteistöjen kohdalla jopa tuhannenteen osaan. Nämä lisävaimennukset huonontavat merkittävästi matkapuhelimen toiminnan luotettavuutta talon sisällä. Sisäkuuluvuus on siis otettava huomioon jo silloin kun rakennusta suunnitellaan. On varattava tilat kaapeloinnille ja laitteille.

Kuuluvuusmittauksilla todennetaan oikea tarve

 

Vaikka tilavaraukset olisikin tehty, uuteen kiinteistöön ei kannata rakentaa sisäantenniverkkoa vain varmuuden vuoksi. Kun rakennuksen ulkovaippa on valmis ja ummessa voidaan mittaamalla todentaa matkapuhelimien kuuluvuus.  Jos tuolloin havaitaan ongelmia voidaan kiinteistöön suunnitella ja toteuttaa sisäantenniverkko. Näin antenniverkon rakentaminen saadaan vielä osaksi rakennuksen normaalia rakennusprosessia eikä rakenteita tarvitse purkaa ja kuuluvuus saadaan kuntoon ennen kuin asukkaat muuttavat sisälle.

Sisäantenniverkoilla kuuluvuus kuntoon

 

Asioiko tai asuuko rakennuksessa useiden operaattoreiden asiakkaita? Haluatko mahdollisuuden kilpailuttaa yrityksesi mobiilipalvelut? Rakennuta monioperaattoriverkko.

Yksi tehokkaimmista tavoista matkapuhelimien sisäkuuluvuuden parantamiseksi betonisissa tai metallipinnoitteisissa yritys- tai asuinkiinteistöissä on monioperaattorisisäantenniverkon rakentaminen. Operaattorit mukaan lukien myös viranomaisverkko VIRVE voivat liittää aktiivilaitteensa tähän samaan antenniverkkoon joka suunnitellaan ja toteutetaan laajakaistaiseksi, jotta kaikkien operaattoreiden käyttämät taajuudet saadaan toistettua talon sisälle. Komponenttien valinnassa tulee huolehtia niiden hyvästä laadusta, jotta operaattorien antenniverkkoon kytkemät radiolaitteet eivät häiritse toinen tosiaan.

Sisäantenniverkko on pidettävä kompaktin kokoisena jotta kuuluvuushyöty olisi paras mahdollinen. Suurissa rakennuskohteissa voidaan käyttää useampia tukiasemia ja jakaa antenniverkko useampaan pienempään antenniverkkoon.

Toinen tapa on käyttää optista toistinjärjestelmää. Operaattorien radiosignaalit yhdistetään ja muutetaan optiseen muotoon, kuljetetaan optisilla kuiduilla lähemmäs antenneja ja muutetaan radiosignaaliksi yhteisillä vahvistimilla ennen antenniin tai antenniryhmään syöttämistä.

Ammattitaitoinen suunnittelu – hyvä lopputulos

 

Verkkoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon matkapuhelimien kuuluvuustarve, operaattorien vaatimukset sisäantenniverkolle, Säteilyturvallisuuskeskuksen vaatimukset antennien sijoittelulle ja Pelastusviranomaisten vaatimukset.

Jotta sisäantenniverkon toteutus olisi oikea-aikainen ja mahdollisimman kustannustehokas, tulee rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehdä laitepaikka- ja sähkövaraukset.

Antennit tulee sijoittaa niin että matkapuhelimet toimivat tarkoituksenmukaisesti. Kerrostalossa tämä tarkoittaa tyypillisesti 1-2 antennia rappukäytävää ja kerrosta kohden. Antennien ja aktiivilaitteiden välille tulee rakentaa syöttöverkko koaksiaalikaapeleista ja erilaisista yhdistelyelementeistä.

Jotta rappukäytävien palokuorma ei lisäänny merkittävästi tulee syöttökaapelit sijoittaa palolta suojattuihin johtokanaviin ja antenneina käyttää mahdollisimman paloturvallisia malleja. Lisäksi paloturvallisuuden kannalta tulee käytettyjen kaapelien olla halogeenivapaita, vain vähän savua muodostavia, eivätkä ne saisi merkittävästi edistää palon etenemistä.

Ohjeistus

 

Matkapuhelinsisäantenniverkoista on vuoden 2015 lopulla julkaistu oma ST-kortti numerolla 625.10. Käyttöönotto vie alan toimijoita monta askelta eteenpäin kohti parempaa sisäkuuluvuutta.

Terveisiä Lontoosta – JMA Wireless London Heathrow workshop 16.3.2016

Kirjoittanut 14.18 AJANKOHTAISTA

Terveisiä Lontoosta – JMA Wireless London Heathrow workshop 16.3.2016

Radiotie 21.3.2016/Jouni Pekonen, kuva: Jouni Pekonen

Seminaarin isäntä, JMA Wireless on vahvistanut yritysostoilla mahdollisuuksiaan toimia aktiivisten toistinjärjestelmien kokonaistoimittajana yhdistämällä laitetarjontaansa italialaiset toistimet ja USA:n markkinoilla kehitetyt antennit ja kaapelit. Amerikoissa heidän osaamistaan sai testata tämän vuoden amerikkalaisen jalkapallon (soikea) Super Bowl tapahtumassa Levi’s stadionilla. JMA Wirelessin tuoterepertoaarissa on aktiivitoistimet sekä Virve että kaupallisten operaattorien taajuuksille.

Sisäkuuluvuuden parantamiseksi USA:ssa ja Euroopassa aktiivitoistinten käyttö on lisääntymässä.

Syynä tähän on osaltaan se, että aktiivijärjestelmillä on helpompi tehdä MiMo-sisäverkkoja (Multi-In Multi-Out), useita vastaanottimia ja lähettimiä samalla taajuudella) eli hyödyntää LTE:n koko kapasiteetti. Eerityisesti uplinkin suuntaan saadaan parempi datasiirtokapasiteetti passiivijärjestelmään nähden.   Toinen syy on se että aktiivitoistimilla voidaan välttää passiivijärjestelmän PIM-ongelmat. Mobiilidatasiirron kasvu tapahtuu tällä hetkellä juuri uplink suuntaan eli käyttäjät lähettävät enenevässä määrin tietoa verkkoon päin. Viimeaikoina lehtien palstoille päässyt Periscope – sovellus on yksi esimerkki tästä uplink – suuntaisesta siirrosta.

JMA Wirelessin viimeisimmät vaihtoehdot PIM-ongelmien ratkaisemiseen ovat uudentyyppiset liittimet joissa minimoidaan liittimen sisälle jäävä tyhjä tila. Valmiskaapeleissa hitsaamisen sijaan käytetään laseria jolloin lämpötila voidaan pitää alhaisempana ja kaapelin sisällä oleva eriste ei pääse sulamaan.

Tilaisuuden tuomisina saimme myös katsauksen sisäantenniverkkoalan liiketoimintaan jossa viime vuonna tapahtui paljon muutoksia.

Commscope osti TE:n toistinliiketoiminnan ja näin yrityksestä tuli suurin matkapuhelinten toistinjärjestelmien toimittaja. Eurooppalainen AxelWireless sai uuden omistajan Cobham Groupista, joka on merkittävä ilmailu- ja puolustusteknologian tietoliikennejärjestelmien valmistaja. Nimeksi yritykselle tuli Cobham Wireless. Perinteinen matkapuhelinantennien valmistaja saksalainen Kathrein tuli myös mukaan aktiivitoistin- bisnekseen omilla tuotteillaan.

Kahvipöytäkeskustelussa pääsin mainostamaan kiinalaisten kanssa kehittämiämme laajakaista-sisäantenneja jotka toimivat niin Virve- kuin matkapuhelintaajuuksilla. Antenneja edustaa Pohjoismaissa Intensa. Tervemenoa ostoksille.

 

 

Radiotie ratkoo sisäkuuluvuspulmia

Kirjoittanut 10.02 AJANKOHTAISTA

8.2.2016 asiakaskohteemme Tampereella

 

Radiotie kutsuttiin hätiin kun uudisrakennuksessa Tampereella havaittiin sisäkuuluvusongelmia.

Kyseessä oli energiatehokkaaksi rakennettu talo jossa ulkoseinät ja ikkunat vaimensivat radiosignaalia niin voimakkaasti että liikehuoneistoissa matkapuhelimet eivät enää toimineet luotettavasti. Sama ongelma koski myös asuinkerroksia.

Ratkaisu: talon sisälle rakennetaan yhteisantenniverkko johon operaattorit voivat liittää omat tukiasemansa ja radiosignaali saadaan tuotua rakenteiden läpi kaikkiin talon osiin.

Yle haastatteli Jounia 1.2.2016 radiossa ja kirjoitti asiasta jutun jonka voit lukea kokonaisuudessaan täällä.

Viestintävirasto julkaisi oppaan matkapuhelinverkkojen sisätilakuuluvuudesta

Kirjoittanut 15.27 AJANKOHTAISTA

18.11.2015

Viestintävirasto on julkaissut sivuillaan 14 -sivuisen oppaan matkapuhelinverkkojen sisätilakuuluvuudesta. Opas on suunnattu suurelle yleisölle ja se on ladattavissa pdf -muotoisena. Teksti sisältää seuraavat suositukset:

Viestintävirasto suosittelee, että rakennus- tai saneeraushankkeeseen ryhtyvä selvittää, millä rakenteellisilla ratkaisuilla riittävä sisätilakuuluvuus on mahdollista turvata ja ottaa tämän mahdollisuuksien mukaan huomioon jo rakennusurakan suunnitteluvaiheessa.

 

Viestintävirasto suosittelee, että kerrostalon rakennus- tai saneeraushankkeeseen ryhtyvä varautuu sisäantenniverkon ja sen vaatiman kaapeloinnin rakentamiseen ainakin niissä uudis- ja peruskorjauskohteissa, joissa matkaviestinverkkojen kentänvoimakkuusmittauksilla heikko ulkokenttä ja/tai ulkoseinien vaimennukset tiedetään voimakkaiksi.

 

Viestintävirasto suosittelee, että sisäantenniverkon suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan STkortin 625.10 (Matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkot. Suunnitteluohje) ohjeita.

Matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen suunitteluohje julkaistu

Kirjoittanut 12.25 AJANKOHTAISTA

10.10.2015

Matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen suunnitteluohje on julkaistu ST-kortistossa 8.10.2015. Kortti löytyy Sähköinfo Severi-palvelusta numerolla 625.10.

”Uudessa ST-kortissa käydään läpi sisäantenniverkon rakenne ja vaatimukset sekä esitellään vaihtoehtoisia verkkojen toteutustapoja. Lisäksi kortissa käydään läpi kuuluvuusmittausten perusasiat, hankesuunnitteluohjeet sekä operaattoreiden monioperaattorisisäantenniverkoille asettamat vaatimukset.” (ST-uutiset 2/2015)

 

Tulossa syksyllä: Matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkon suunnitteluohje

Kirjoittanut 16.12 AJANKOHTAISTA

 

 

”ST-kortistossa julkaistaan syksyllä uusi Matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkon
suunnitteluohje (ST 625.10). Ohjeiden kirjoittajan, matkapuhelinsisäantenniverkkojen
kuuluvuusmittauksiin ja suunnitteluun erikoistuneen Radiotie Suomi Oy:n Jouni Pekosen mukaan
kuuluvuusongelmat ovat lisääntyneet sitä mukaa kun rakentamisessa on siirrytty lämmön karkaamista estävien, selektiivikalvoilla varustettujen ikkunoiden käyttöön.

– Ongelma johtuu seinien ja ikkunoiden yhteisvaikutuksesta. Betoniseinien
radiosignaalien vaimennus on suurin piirtein samanlaista kuin tähänkin saakka, mutta uudet selektiivi-ikkunat vaimentavat tehokkaasti radiosignaaleja. Ongelmiin alkaa törmätä nyt myös korjausrakentamiskohteissa, Pekonen kertoo.

Uudessa ST-kortissa käydään läpi sisäantenniverkon rakenne ja vaatimukset sekä esitellään vaihtoehtoisia verkkojen toteutustapoja. Lisäksi kortissa käydään läpi kuuluvuusmittausten perusasiat, hankesuunnitteluohjeet sekä operaattoreiden monioperaattorisisäantenniverkoille
asettamat vaatimukset. Suuremmissa kiinteistöissä kännyköiden kuuluvuusongelma on mahdollisesta ratkaista talon sisälle rakennettavalla matkapuhelinsisäantenniverkolla, mutta rivi- ja omakotitaloihin tukiasemien tai toistimien tuominen olisi varsin arvokas ratkaisu.

– Pienemmissä kiinteistöissä ratkaisu on talon ulkopuolisen antennin liittäminen kännykkään. Huonona puolena tässä tietenkin on, että puhelimesta tulee sitten kiinteä puhelin, eikä sitä voi liikutella.

Mittaukset tehdään tietokoneen mittausohjelmaan liitetyillä kännyköillä.

 

Matkapuhelimien kuuluvuuden lisäksi uudet ikkunat blokkaavat myös mokkulat ja muun langattoman dataliikenteen. Nettiliikenne on kuitenkin pientaloissa suhteellisen helppo saada toimimaan liittämällä WLAN-lähetin talon ulkopuolelle sijoitettavaan datamokkulan antenniin.

Kokonaan uuden STkortin tekourakkaan Pekonen ryhtyi kuuluvuusongelmia koskevan yleisen tiedon lisäämiseksi.

– Nyt olisi tärkeää alkaa rakentaa laadukkaita monioperaattorisisäantenniverkkoja, mihin kaikki
operaattorit voivat kytkeytyä.

Pekonen suosittelee uusiin ohjeisiin tutustumista paitsi sähkö-, tele- ja antennialan ammattilaisille, myös rakennuttajille, jotta he osaisivat ottaa kuuluvuusongelmat huomioon. Kortti on ostettavissa ja tilattavissa Sähköinfon Severi- verkkopalvelusta. Sähköinfo järjestää lokakuussa
myös uuden kurssin sisäantenniverkkojen toteutuksesta kaikille aiheesta kiinnostuneille.”

Artikkeli on julkaistu Sähköinfo-lehden numerossa 2/2015.

Radiosignaali seikkailee energiatehokkaissa rakennuksissa

Kirjoittanut 13.16 AJANKOHTAISTA

 

Hesari julkaisi tänään (27.7.2015) erinomaisen jutun sisäkuuluvuudesta ja mahdollisuuksista vahvistaa heikkoa kännykkäsignaalia. Alan asiantuntijoita on haastateltu varsin kattavasti joten saat hyvän käsityksen sisäkuuluvuuden nykytilasta ja sen haasteista Suomessa. Klikkaa tästä niin pääset lukemaan koko artikkelin.

 

Julkaisemme tässä Vinkkilistan joka sisältyy juttuun. Jos vaikka jollakulla ei sattuisi olemaan Hesarin lukuoikeutta:

Yritä näitä, jos kännykkä ei kuulu

Uusi koti uudistalossa: Uuden asunnon ostajan on syytä varmistua jo etukäteen, että talon kännykkäkuuluvuutta on mietitty. Jos ongelmia ilmenee, ota yhteyttä operaattoriin ja asunnon myyjään.

Taloyhtiö: Ota yhteyttä puhelinoperaattoriin ja pidä asiaa esillä taloyhtiössä. Vuokralaiset voivat kääntyä vuokranantajan puoleen.

Vanhan talon remontti: Jos näköpiirissä on energiatehokkaiden ikkunoiden hankinta, harkitkaa, pitäisikö taloon rakentaa sisäinen antenniverkko. Sen asennus onnistuu helpoiten esimerkiksi putkiremontin yhteydessä.

Asunnossa: Mikäli operaattori ei auta eikä talossa synny yksimielisyyttä sisäisen verkon rakentamisesta, voi kokeilla kotikonsteja.

Jos kännykkä kuuluu esimerkiksi vain ikkunan vieressä, voit pitää puhelinta siellä ja puhua muualla huoneistossa bluetooth-kuulokkeen avulla.

Yksi ratkaisu on antennilla varustettu gsm-pöytäpuhelin, josta puhelut saa kännykkään joko rinnakkaisen sim-kortin tai soitonsiirron avulla. Antenniliikkeistä voi löytyä puhelimeen sopiva, ulos sijoitettava lisäantenni.

Pientalo tai kesämökki: Antenni katolla voi auttaa.

Viestintävirasto julkaisi 1. heinäkuuta ohjevideoita kännykkä- ja nettisignaalin vahvistamiseksi.

 

Tässä suora linkki ao. Viestintäviraston sivulle.

Tässä Viestintäviraston julkaisema video koskien sisäkuuluvuutta.

 

Matkaviestimien sisäkuuluvuuden varmistaminen -seminaarissa jaettiin tietoja ja kokemusta

Kirjoittanut 11.56 AJANKOHTAISTA

Matkaviestimien sisäkuuluvuuden varmistaminen -seminaarissa jaettiin tietoja ja kokemusta

Teleprikaatin ja Radiotie Suomi Oy:n 5.5.2015 järjestämässä sisäkuuluvuusseminaarissa tehtiin eräänlaista historiaa. Kolmisenkymmentä osallistujaa sai pureskeltavakseen esityksiä niin ikkunavalmistajien, mittalaite- kuin eristevalmistajienkin taholta. Mukana oli myös tanakkaa tutkimustietoa Tampereen teknillisestä yliopistosta ja luonnollisesti Radiotien puheenvuoro sisäkuuluvuuden suunnittelusta ja toteutusvaihtoehdoista. Kumppanimme Telog Services Oy:n Mika Järvinen oli mukana esityksellä sisäantenniverkon asennussuunnittelusta, asennuksesta ja ylläpidosta.

Seminaarissa nostettiin yhteiseen tarkasteluun sisäkuuluvuuden ongelmia useasta näkökulmasta. Tiedämme mistä huono kuuluvuus syntyy – mitä ratkaisuja siihen on olemassa? Kombinaatioita haastepuolella on paljon mutta niin on jo ratkaisujakin, onneksi.

Saimme päivästä erittäin positiivista palautetta ja lopputulemaksi voisi urheilutermein sanoa, että tästä on hyvä jatkaa!

Vastaava seminaari on suunnitelmissa syksyllä, tiedustelut Teleprikaati Oy/Seppo Taipale. Sisäantenniverkoista on syntymässä ohjeistusta ST-kortin muodossa vielä tämän vuoden aikana. Siitä tiedotamme Sähköinfon johdolla, myös näillä sivuilla.

 

5.5.2015 Helsingissä: Mobiililaitteiden sisäkuuluvuuden varmistaminen

Kirjoittanut 12.13 AJANKOHTAISTA

 

Merkitse jo nyt kalenteriisi! 5.5. tarjolla päivän verran tietoa mobiililaitteiden sisäkuuluvuuden varmistamisesta. Kiinnostavia keskusteluja odotettavissa sillä paikalla myös ikkunavalmistajien ja seinien eristevalmistajien puhujia!

Lisätiedot ja varaukset: Teleprikaati Oy.